Търсене в сайта

С Решение № 534/03.10.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществени консултации на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди

 

 

 

С Решение № 534/03.10.2017 г.  Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществени консултации на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за производствени нужди. По време на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.

Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, изменени с Решение № 535/03.10.2017 г. , са публикувани в разделПрактическа информация.