Търсене в сайта

С Решение № 532/03.10.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

 

 

 

С Решение № 532/03.10.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. По време на общественото обсъждане не са постъпили становища от заинтересовани лица.

Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, изменени с Решение № 533/03.10.2017 г., са публикувани в раздел „Практическа информация”.