Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен.

Проектът е приет с Решение № 572 на КРС от 02 ноември 2017 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 65а от Закона за електронните съобщения.

 

                                                                      Мотиви за изготвяне на проекта


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 11.12.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg