Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 567 от 26.10.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно предоставяне на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz.

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 567 от 26.10.2017 г.  открива процедура за провеждане на обществени консултации относно предоставяне на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz.

 


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 01.12.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

                                                                                             e-mail адрес: info@crc.bg