Търсене в сайта

Таблица с обобщените резултати от проведени обществени консултации по Решение 480/23.08.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz.