Търсене в сайта

Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София

 

(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 16.11.2017 г.) 
 
 
(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 30.10.2017 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие в процедура с предмет: „Демонтаж на повредени помпи, доставка, монтаж на нови помпи и настройки на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 19.10.2017 г., 17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 20.10.2017 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Красимир Василев - КРС, гр.София, ул. "Гурко" № 6, тел.: 02/ 949 2776 ; e-mail: kvassilev@crc.bg
(публикувано на 12.10.2017 г.)

 

 Демонтаж на повредени помпи, доставка и монтаж на нови помпи и настройка на абонатна станция в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 29.09.2017 г.)