Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 480 от 23.08.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 480 от 23.08.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz

 

Мотиви

 


Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 27.09.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg