Търсене в сайта

Извършване на ремонтни дейности в зала, находяща се в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, ет.3

 

 

Договор с изх. № 03-08-60/25.10.2017 г. сключен между КРС и „АДВЕНТ СТРОЙ” ЕООД, с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в зала, находяща се в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, ет.3 

(Договорът е публикуван в профила на купувача на 13.12.2017 г.)

 

 

Протокол № 2/10.10.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в зала, находяща се в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6, ет.3

 (Протоколът е публикуван на 13.10.2017 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет:  „Извършване на ремонтни дейности в зала, находяща се в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, ет.3”.         (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 26.09.2017 г.)

 

 

 

Извършване на ремонтни дейности в зала, находяща се в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко“ № 6, ет.3.

(Обявата е публикувана в профила на купувача на 31.07.2017 г.)