Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 320 от 15.06.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотна лента 92 – 95 GHz

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 320 от 15.06.2017 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на радиочестотна лента 92 – 95 GHz

 

 

 


Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 24.07.2017 г. на адрес:

                                                                        гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg