Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 322/15.06.2017 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 322/15.06.2017 г. прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

 


 

Заинтересованите лица могат за представят становища по проекта в срок до 19.07.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. Гурко № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.