Търсене в сайта

С Решение № 300 от 08.06.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в радиочестотни ленти 174 – 230 MHz и 526.5 – 1606.5 kHz

 

С Решение № 300 от 08.06.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в радиочестотни ленти 174230 MHz и 526.5 – 1606.5 kHz. По време на обществените консултации са постъпили становища от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), „НУРТС БЪЛГАРИЯ” ЕАД и ЕТ „Д И П ТРЕЙДИНГ – ПАВЕЛ КОСТАДИНОВ”.

 

ТаблицаПриложение към Решение № 300 от 08.06.2017 г.  с постъпилите в КРС становища по проведени обществени консултации относно перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република България.