Търсене в сайта

С Решение № 249 от 11.05.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

 

      С Решение № 248 от 11.05.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях. По време на обществените консултации са постъпили становища от АБРО и „ФОКУС – НУНТИ” ООД  и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД .

 

      Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях, изменен и допълнен с Решение № 249 от 11.05.2017 г. , е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

      Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.