Търсене в сайта

С Решение № 90/16.02.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

 

 

      С Решение № 90/16.02.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведените обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

   

      В рамките на обществените консултации е постъпило становище от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД.