Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение

 

С Решение № 33/19.01.2017 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура за провеждане на обществени консултации относно условията за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез една електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, с оглед обявяване на намерение за провеждане на конкурс за издаване на посоченото разрешение.

 

Позиция

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 06. 02.2017 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg