Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията

 

Договор с изх. № 03-08-3/24.01.2017 г., с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

 

Договорът е публикуван в Профил на купувача на 01.02.2017 г.

 

Протокол за дейността на работна група по заповед РД №  07-5/06.01.2017 г.  (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 19.01.2017 г.)

 

 

Във връзка с процедура по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед сключване на договор с предмет:  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” ви информираме, че на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки ще бъде проведен публичен жребий за избор на изпълнител.

 

Жребият ще бъде проведен на 11.01.2017 г. от 11.00 ч., на адреса на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на ет. 4.

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 09.01.2017 г.)

 

Запитване:

„Следва ли участникът да използва свои образци или ще бъдат предоставени такива от Възложителя?”

Отговор :

„Освен образците посочени в Приложения с номера от 1 до 5 от настоящата обява, при представяне на останалата информация участникът може да използва образци в свободен текст.”

 

(Запитването и отговорът са публикувани в Профил на купувача на 29.12.2016 г.)

 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията  (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 22.12.2016 г.)