Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Подновяване на поддръжка на VEEM”