Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: “Хардуерна поддръжка за клъстерна сървърна система и система за БД, апликации и система за архивиране”