Извършване на ремонтни дейности на санитарните помещения, находящи се в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет.8, гр. София