Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка и монтаж на устройства за мобилни станции за радиомониторинг при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Доставка и монтаж на електронни компаси за мобилни станции за радиомониторинг”; Позиция 2: „Доставка и монтаж на GPS сензор за мобилна станция за радиомониторинг”; Позиция 3: „Доставка и монтаж на управляващ кабел за пеленгатор Rohde&Schwarz DDF-195 за мобилна станция за радиомониторинг; Позиция 4: „Доставка и монтаж на батериен разпределител за мобилна станция за радиомониторинг”