Хигиеинизиране на автомобилния парк на Комисия за регулиране на съобщенията, използван в гр. София