Извършване на дезинсекционни и дератизационни дейности (пръскане) срещу хлебарки на помещения собственост на Комисия за регулиране на съобщенията