Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Демонтаж на радиаторни кранове и доставка и монтаж на радиаторни терморегулиращи вентили с термостатична глава”