Доставка на негазирана, нискоминерализирана, трапезна вода за ежедневна консумация и безвъзмездно ползване на диспенсъри за нуждите на КРС, гр. София