Предоставяне на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN за нуждите на КРС