Изготвяне на оценка относно годността и пазарната стойност на Стационарната станция за радиомониторинг „THOMSON-CSF”, собственост на КРС