Обява във връзка с набиране на оферти за обслужване от служба по трудова медицина