Предварително обявление за възлагане на обществени поръчки от Комисията за регулиране на съобщенията през 2016 г.