Търсене в сайта

С Решение № 620 от 10.12.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

С Решение № 620 от 10.12.2015 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.

 

Измененият текст на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, съгласно Решение № 621 от 10.12.2015 г., обн. ДВ. бр. 100 от 18.12.2015 г., е публикуван в раздел „Практическа информация”.

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа с електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях.