Търсене в сайта

Новини

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект за изменение и допълнение на  „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства”

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект за изменение и допълнение на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства”

www.crc.bg, в раздел „Обществено обсъждане и консултации". Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в срок до 10 април 2009г. на адрес гр.София, ул."Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.
           Направените в срок предложения и забележки по проекта за изменение и допълнение на „Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства" ще бъдат разгледани от КРС.

-->