Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната при спешни повиквания от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги към центровете за спешни повиквания.

 

Проектът е приет с Решение № 159 на КРС от 28 февруари 2008 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 255, ал.3 от Закона за електронните съобщения.

 

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg  в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на настоящата публикация на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на адрес в Интернет: info@crc.bg