Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за условията и реда за предоставяне на услугата избор на оператор

   

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за предоставяне на услугата избор на оператор”.

 

Проектът е разработен и приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007г., в сила от 26.05.2007г. В съответствие с разпоредбата на  чл. 135, ал.3 във връзка с чл. 36 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg  в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в 30-дневен срок, считано от датата на настоящата публикация на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на адрес в Интернет: info@crc.bg.