Новини

25.10.2021

С Решение № 357/14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура по обществени консултации във връзка с проект на Процедурни правила за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)

С Решение № 357/14.10.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) открива процедура по обществени консултации във връзка с проект на Процедурни правила за решаване на спорове по глава осма от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Проект на Процедурни правила).
 
Проектът на Процедурни правила се предоставя за обществени консултации със заинтересованите лица и е публикуван на интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане и консултации".