Новини

16.09.2020

КРС провежда анкета за удовлетвореност на потребителите от административното обслужване за 2020 г.

Комисията за регулиране на съобщенията провежда анкета за проучване и измерване удовлетвореността на потребителите от административното обслужване за 2020 г., съгласно чл. 24 от Наредбата за административното обслужване.

Цел на анкетата е да се подобри административното обслужване въз основа на анализираната информация от обратната връзка. Резултатите от проведената анкета ще бъдат публикувани в годишния доклад на Комисията за 2020 г.

Анкетата за удовлетвореност на потребителите е с отворен достъп за граждани, неправителствени организации и бизнес структури.