Новини

25.06.2020

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

 

Със свое Решение № 217 от 18.06.2020 г., КРС откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Пълният текст на проекта е публикуван на страницата на КРС в Интернет на адрес www.crc.bg, в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.