Търсене в сайта

С решение № 217 от 18.06.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги

Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

Проектът е приет с Решение № 217 на КРС от 18.06.2020 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.07.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.