Търсене в сайта

КРС кани желаещите да участват в Процедура за сключване на договор с предмет: „Изготвяне и изпълнение на работен проект за частично преустройство на зала в четири отделни помещения, в сграда на КРС, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София и текущ ремонт на помещение в сграда на КРС, находяща се на ул. „Шипченски проход” № 69,” гр. София”

 

КРС кани желаещите да участват в Процедура за сключване на договор с предмет:  „Изготвяне и изпълнение на работен проект за частично преустройство на зала в четири отделни помещения, в сграда на КРС, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София и текущ ремонт на помещение в сграда на КРС, находяща се на ул. „Шипченски проход” № 69,” гр. София”.