Новини

09.09.2019

На основание чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с Решение № 336/05.09.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурси за издаване на 2 разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

На основание чл. 89, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с Решение № 336/05.09.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за провеждане на конкурси за издаване на 2 разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват.

Съобщение относно обявеното намерение на КРС е публикувано в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.