Търсене в сайта

Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1185/14.09.2007 г., прие Проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 26.09.2007 г. на адрес:гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg