Търсене в сайта

Проект на Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1186/14.09.2007г., прие Проект на Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок, считано от 26.09.2007 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg