Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1210 от 27.09.2007 г., прие проект на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1210 от 27.09.2007 г., прие проект на „Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга”.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg