Търсене в сайта

Въпросник във връзка с решение № 464/17.07.2014 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с Решение № 464/17.07.2014г. на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), предприятия предоставящи услугата фиксиран/мобилен достъп до интернет на крайни потребители, следва да попълнят Въпросник за предоставяне на информация от предприятия, предоставящи услугата достъп до интернет на крайни потребители.

Напомняме Ви, че за всеки отделен случай изрично и писмено следва да определите частта от предоставената от Вас информация, която представлява търговска тайна.

Информацията следва да бъде изпратена в срок до 29 август 2014г., в електронен формат чрез документния портал на КРС или на адрес:

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. "Гурко" № 6

гр. София, 1000

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: info@crc.bg

 

В случай, че не предоставите поисканата информация в срок, КРС ще предприеме действия по ангажиране на административнонаказателна отговорност.”