Търсене в сайта

Въпросник за широколентов достъп до интернет към 01.07.2014 г.

 

      УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Решение № 474/23.07.2014 г. на Комисия за регулиране на съобщенията, следва да предоставите информация, съгласно публикувания, по-долу в Приложение ІІ към решението образец на въпросник.Срокът за предоставяне на информацията, съгласно Решение № 474/23.07.2014 г. на КРС е 15.08.2014 г.

 

Попълненият въпросник изпращайте на адрес:

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ул. „Гурко” № 6

1000, гр. София

Телефони за контакт: (02) 949 29 86, (02) 949 29 59.

 

 

За улеснение на статистическата обработка на данните, моля изпратете Вашата информация и на e-mail адрес: market@crc.bg.

 

В случай, че притежавате електронен подпис, вместо на хартиен носител, можете да подадете към деловодството на КРС формулярите, като електронно подписани файлове (допустими формати *.doc; *.xls; *.pdf), използвайки електронния портал на КРС, достъпен на следния електронен адрес: http://www.crc.bg/section.php?lang=bg&id=837.

 

Приложения към Решение № 474/23.07.2014 г.

 

Приложение І: Списък на предприятията, които следва да предоставят информация съгласно Решение на КРС № 474/23.07.2014 г.

 

Приложение ІІ: „Въпросник за отчет на дейността на предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет към 01.07.2014 г.