Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 869 от 30.05.2007 г., прие Проект на „Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 869 от 30.05.2007 г., прие Проект на „Списък на мрежите и услугите, чрез които се осъществяват обществени електронни съобщения при спазване на общи изисквания”.


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в 30-дневен срок на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg