Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1030 от 19.07.2007 г. прие Проект на Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея.

В 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта на Интернет страницата на КРС заинтересованите лица могат да представят становища на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.

Съобщението е публикувано на страницата на КРС в Интернет на 27.07.2007 г.