Търсене в сайта

Проект на Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и изплащане на пощенските парични преводи

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 169/30.01.2007 г. прие проект на Общи правила за условията за доставяне на пощенските пратки, пощенските колети и изплащане на пощенските парични преводи.

В 30-дневен срок от датата на публикуване на проекта на Интернет страницата на КРС заинтересованите лица могат да представят становища на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg.

Съобщението е публикувано на страницата на КРС в Интернет на 13.02.2007 г.