Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (процедура открита с решение на КРС № 2050 от 18.09.2008 г.)