Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „Идентификация на линията на викания”, „Идентификация на свързаната линия” и „ Тонално номеронабиране” и Списък на приложимите препоръчителни стандарти и спецификации използвани при предоставяне и ползване на CLI и DMTF (процедура открита с решение на КРС № 116 от 15.02.2008 г.)