Търсене в сайта

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения