Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на правила за определяне на реда и условията за предоставяне на данни за местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги при спешни повиквания към центровете за спешни повиквания (процедура открита с решение на крс №159/28.02.2008г.)