Търсене в сайта

КРС прие Проект за изменение на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения"

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1677 от 18.08.2008 г., прие Проект за изменение на „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения".
 
  

 Заинтересованите лица могат да представят становища в срок до 24 септември 2008 г. на адрес:
гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и
e-mail адрес: info@crc.bg